Điều khoản sử dụng

AZVAY là website để các thành viên chia sẻ kiến thức, trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau về lĩnh vực tài chính ngân hàng. AZVAY hi vọng sẽ chung tay đóng góp để xây dựng  thị trường tài chính Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Điều khoản sử dụng

AZVAY cung cấp các sản phẩm và dịch vụ (gọi chung là “dịch vụ”) cho khách hàng (“Bạn”, “Người dùng”, “Người sử dụng”, “Thành viên”) tuân theo bản “Quy định thành viên” và các điều khoản hay chính sách khác của chúng tôi.

Dịch vụ của AZVAY bao gồm tất cả  các nội dung (tất cả mọi thông tin, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, ảnh gif, bài viết, bài đăng, bình luận, tin nhắn, câu trả lời, tệp tin, phần mềm, liên kết…), được cung cấp hoặc thông qua trang web này, bao gồm các tên miền phụ hoặc ứng dụng (nếu có).

Việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với bản quy định này. Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của quy định này mà không cần thông báo trước. Bạn vui lòng xem lại các điều khoản của quy định này bất cứ lúc nào sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ sau khi các thay đổi được thực hiện đối với quy định này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo những quy định của bản quy định mới. 

Chúng tôi yêu cầu bất kỳ Người dùng nào khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi phải chấp nhận tất cả các điều khoản của bản quy định này kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ mà không có bất kỳ giới hạn nào. Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn cần phải ngưng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Quy định chung

Để xây dựng một cộng đồng hữu ích và ngày càng phát triển, chúng tôi mong muốn người dùng luôn lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, cung cấp đăng tải những nội dung lành mạnh hữu ích. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc xóa bỏ các nội dung được đăng tải lên trang web mà không cần phải báo trước dựa trên các nguyên tắc dưới đây:

 • Không tuyên truyền các nội dung vi phạm pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 • Không sử dụng ngôn ngữ thô tục, thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống Dân tộc Việt Nam.
 • Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
 • Không đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.
 • Không đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Không có ngôn từ gây thù ghét hoặc bắt nạt. Không đăng tải lên bất kỳ tài liệu hoặc thông điệp xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây thù địch, hoặc phân biệt chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, khuynh hướng tình dục, giới tính.
 • Không đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả.
 • Không quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
 • Không tạo ra và đăng tải lên các liên kết chứa virus máy tính hoặc các chương trình gây hại và phá hỏng máy tính.
 • Không có quảng cáo hoặc spam trừ khi được cho phép cụ thể.
  Không đăng liên kết không phù hợp.
 • Không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng khác trừ khi có sự đồng ý cụ thể của họ.

Liên kết với trang web hoặc một bên thứ 3

Trang web của chúng tôi, bao gồm các tên miền phụ hoặc ứng dụng (nếu có) có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba hay liên kết đối tác (Adsense, Affiliate…). Chúng tôi chỉ cung cấp các liên kết này để tạo sự thuận tiện và không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên hoặc liên kết được hiển thị trên các Liên kết đối tác đó. Người dùng đồng ý chịu trách nhiệm duy nhất và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ Liên kết đối tác nào.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc người dùng đã đọc và đồng ý với các nội dung được đăng tải lên trang web. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ nội dung nào được người dùng đăng tải lên đồng thời cũng không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, mất mát do lừa đảo, thông tin sai lệch do kẻ xấu cố tình đột nhập hệ thống máy chủ để phá hoại. 

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành vi, rủi ro hay hậu quả phát sinh từ các hoạt động mà người dùng lực chọn.

Chúng tôi không xác nhận hay đưa ra bất kỳ phán quyết hoặc bảo đảm nào và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, đầy đủ của bất kỳ nội dung nào hoặc đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát nào kể cả trực tiếp/gián tiếp hoặc hậu quả hoặc bất kỳ vi phạm luật pháp địa phương hoặc quốc tế nào có thể phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc giao dịch bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi dù bằng hình thức hay phương tiện nào.