Mẫu giấy vay tiền viết tay cập nhật chính xác nhất

0
1971

Tình hình dịch bệnh căng thẳng kinh tế rất là khó khăn do đó hình thức vay tiền được rất nhiều người quan tâm. Nhiều người băn khoăn mẫu vay tiền viết tay có hiệu lực pháp luật không?


Khi thực hiện vay vốn việc ký kết hợp đồng là rất quan trọng điều này đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ giữa hai bên. Hợp đồng sẽ có hai loại viết tay và đánh máy. Tuy nhiên không phải loại giấy vay viết tay nào cũng có hiệu lực pháp luật. Nên tìm hiểu kỹ các loại giấy vay tiền đảm bảo tính pháp lý để tránh hai bên xảy ra rủi ro kiện tụng.

Dưới đây là các mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay cập nhật chính xác nhất hiện nay. Hãy cùng AZVAY tìm hiểu ngay.

Giấy vay tiền cá nhân viết tay

Giấy vay tiền cá nhân có thể gọi là hợp đồng tài sản là thỏa thuận vay vốn giữa hai bên cho vay và đi vay bao gồm đầy đủ các thông tin: số tiền vay mượn, mức lãi, thời gian vay vốn, tài sản thế chấp… và có đảm bảo có cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng thời hạn.

Mẫu giấy vay tiền viết tay
Mẫu giấy vay tiền viết tay

Giấy vay tiền có hai loại là đánh máy hoặc viết tay, một phần quan trọng nhất là phải có chữ ký của hai bên đây là điều kiện ràng buộc giữa hai bên có thể có thêm người làm chứng (nếu yêu cầu). Một số loại giấy vay tiền phải kể đến là:

 • Giấy vay tiền mặt.
 • Giấy vay tiền có tài sản thế chấp.
 • Giấy vay tiền không có tài sản thế chấp.
 • Giấy vay tiền dân sự.

Giấy vay tiền có thực sự quan trọng?

Giấy vay nợ có quan trọng hay không? Có chứ. Giấy vay nợ là hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên cho vay và người đi vay nợ đảm bảo quyền lợi giữa hai bên. Giấy vay nợ phải đảm bảo được tính pháp lý để tránh xảy ra những rủi ro không đáng có dẫn đến kiện tụng tránh chấp trong quá trình vay nợ.

Là căn cứ rất quan trọng nếu như có một trong 2 bên không thực hiện đúng theo hợp đồng sẽ bị phạt theo đúng các điều khoản có trong hợp đồng.

Vậy giấy vay tiền như thế nào thì hợp lệ?
Vậy giấy vay tiền như thế nào thì hợp lệ?

Tác dụng của giấy vay tiền cá nhân:

 • Hạn chế các tranh chấp kiện tụng các rủi ro không đáng có
 • Bất kể là số tiền trung bình hay lớn việc lập hợp đồng là việc cần thiết
 • Đảm bảo được nghĩa vụ và quyền lợi giữa hai bên
 • Là căn cứ quan trọng khi có tranh chấp kiện tụng
 • Hợp đồng càng rõ ràng bao nhiêu thì quyền lợi được đảm bảo bấy nhiêu
 • Là cơ sở giải quyết tranh chấp(nếu có)

Vậy giấy vay tiền như thế nào thì hợp lệ?

Giấy vay tiền đánh máy hay viết tay đều có giá trị pháp lý khi đảm bảo được các yếu tố dưới đây:

 • Đảm bảo được điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật tức là người cho vay hay đi vay đều đảm bảo được các hành vi dân sự. Ngoài ra mục đích vay vốn hay nội dung vay vốn phải đúng pháp luật, không được vay tiền với các mục đích trái pháp luật.
 • Đảm bảo được tính tự nguyện cho vay và đi vay giữa hai bên.
 • Thông tin của hai bên phải đầy đủ: họ tên, ngày tháng năm sinh, CCCD/CMND/hộ chiếu, hộ khẩu, vân tay và chữ ký.
 • Nội dung giấy vay tiền phải đầy đủ thông tin cá nhân của 2 bên: Tên, ngày sinh, CMND, hộ khẩu, chữ ký, dấu vân tay xác nhận.
 • Một thông tin không thể thiếu đó là thông tin: khoản vay, lãi suất, tài sản thế chấp (nếu có), mục đích vay vốn, thời gian trả nợ và chữ ký của hai bên.
 • Phải có xác nhận từ các đơn vị có thẩm quyền để đảm bảo tính pháp lý.

Mẫu giấy vay tiền cập nhật mới nhất hiện nay

Dưới đây là hai mẫu vay tiền được lựa chọn nhiều nhất bạn có thể tham khảo.

Mẫu vay nợ viết tay số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

GIẤY CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày ……… tháng ……… năm ………

Tại địa điểm:…………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………

CMTND:…………………………………………………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ……………

HKTT:………………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………

Bên B: (bên vay)

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………

CMTND:…………………………………………………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ……………

HKTT:………………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………

Bên B đồng ý cho bên A vay tiền với nội dung sau:

Số tiền cho vay bằng số: ………………………………………………………………………………………VND

(Số tiền bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………)

Mức lãi suất:……………………………………………………………………………………………………………………

Thời điểm thanh toán: ……………………………………………………………………………………………………

 • Thời điểm thanh toán lãi:…………………………………………………………………………………………………………
 • Thời điểm thanh toán gốc:………………………………………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán:…………………………………………………………………………………………………

Cam kết của các bên:………………………………………………………………………………………………………

BÊN CHO VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu vay nợ viết tay số  2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

……………………, ngày ………… tháng ………… năm …………

GIẤY VAY TIỀN

1/ Thông tin bên vay:

Ông: …………………………………………………………………… Ngày sinh: ………………………………………

CMND số: …………………… do Công an tỉnh ……………… cấp ngày …… tháng …… năm ……

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

Bà: …………………………………………………………………… Ngày sinh: …………………………………………

CMND số: …………………… do Công an tỉnh ……………… cấp ngày …… tháng …… năm ……

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………

Ông ……… và bà ……… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ngày ………………… Nơi đăng ký ………………………………………………………………………………………………

2/ Thông tin bên cho vay:

Ông: …………………………………………………………………… Ngày sinh: ………………………………………

CMND số: …………………… do Công an tỉnh ……………… cấp ngày …… tháng …… năm ……

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………

Bà: …………………………………………………………………… Ngày sinh: …………………………………………

CMND số: …………………… do Công an tỉnh ……………… cấp ngày …… tháng …… năm ……

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………

Ông ……… và bà ……… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ngày ………………… Nơi đăng ký ………………………………………………………………………………………………

3/ Tài sản vay và lãi suất vay:

Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay số tiền là: ………………… đồng, bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Với lãi suất: ……… %/tháng, trong thời hạn ……… tháng, kể từ ngày: …………………………

Những thỏa thuận khác: (thỏa thuận gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quý hay tới hạn, vốn cho trả dần hay trả 1 lần khi tới hạn ……… Tài sản bảo đảm: ……………… …………………………………………………… Có thể viết sẵn giấy ủy quyền sử dụng, bán ngôi nhà đó (có chữ ký hợp pháp) cho bên cho vay – nếu cần).

4/ Mục đích vay:………………………………………………………………………………………………………………

5/ Cam kết:

Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sở hữu để thanh toán cho bên cho vay.

BÊN CHO VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng (nếu có)

Hướng dẫn điền thông tin mẫu vay nợ

Để giấy vay nợ có tính pháp lý đảm bảo pháp luật bạn nên đảm bảo được các thông tin dưới đây:

Bước 1. Điền thông tin về người vay và người cho vay

 • Vì hai bên đều là cá nhân cho vay hay đi vay do đó cầng cung cấp đầy đủ thông tin về : họ tên, ngày tháng năm sinh, CCCD/CMND/hộ chiếu, hộ khẩu, SDT, vân tay và chữ ký.
 • Nếu là tổ chức: thông tin pháp nhân trên giấy đăng ký, kinh doanh, thông tin người đại diện.

Bước 2. Thông tin nội dung cho vay

Nội dung cho vay bao gồm số tiền và thời hạn cho vay cần viết bằng chữ và số riêng ngày tháng cần viết theo số năm, số tháng, số ngày.

Bước 3. Lãi suất cho vay

Có lãi suất hay không tính lãi suất thì vẫn nên ghi đầy đủ trong hợp đồng.

Bước 4. Phương thức trả nợ

Trong giấy nợ cần phải có thêm các phương thức trả nợ.

Bước 5. Thỏa thuận khác (nếu có)

Thỏa thuận khác: Thông thường sẽ là các phương thức giải quyết các tranh chấp nếu phát sinh một trong hai bên không tuân thủ theo đúng thỏa thuận có trong hợp đồng, giấy vay nợ cần phải có hai bản đầy đủ thông tin.

Mẫu vay tiền viết tay có hiệu lực pháp lý không?

Giấy viết nợ nếu có đầy đủ các yêu cầu về thông tin về CMND/CCCD, chữ ký, tà sản thế chấp(nếu có) và không vi phạm pháp luật thì giấy nợ viết tay hoàn toàn có hiệu lực.

Lưu ý khi viết giấy vay nợ

Một số lưu ý khi làm giấy vay tiền là:

 • Cam kết có khả năng và trả nợ theo đúng cam kết trên giấy vay nợ
 • Nếu như giấy vay nợ không có công chứng thì vẫn phải đảm bảo tính pháp lý
 • Giấy vay nợ không có công chứng nhưng thông tin đầy đủ thình vẫn có tính pháp lý.
 • Lưu ý khi giấy nợ có ghi vô thời hạn thì bên cho vay có thể đòi nợ bất kỳ khi nào.
 • Nên cân nhắc khi hai bên có một bên không tuân theo thỏa thuận trong giấy ghi nợ.

Trên đây là toàn bộ thông tin về mẫu giấy vay tiền viết tay và những thông tin cần thiết khi muốn viết giấy vay tiền. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn giao dịch thành công tránh những rủi ro không đáng có.

TÌM HIỂU THÊM:

5/5 - (1 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây